POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.    Administrator danych osobowych

GiftKolekcja.pl – StudioLinia Tarazjusz Kuryszczuk

ul. Piękna 6, 05-126 Aleksandrów

NIP: 7611539387 REGON 142271275

e-mail: odo@giftkolekcja.pl

2.   W jakim celu przetwarzamy dane

Dane osobowe są przetwarzane dla –

– przygotowania, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub przygotowania, przedstawienia oferty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– odpowiedzi na zadawane pytania w wiadomościach e-mail, livechat – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– zgodnego z prawem przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych związanych ze sprzedażą lub zakupem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz marketingu produktów i usług (art.6 ust. 1 lit. f RODO)

Wszystkie dane osobowe objęte są tajemnicą i nie są rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są konieczne do przetwarzania, realizacji i finalizacji złożonego zamówienia.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

3. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe możemy przekazać innym podmiotom, które realizują dla nas usługi transportowe, dostawy towarów (podwykonawcy), IT, windykacyjne, marketingowe, audytowe oraz inne usługi niezbędne dla realizacji zamówienia. Korzystamy wyłącznie z usług firm, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4. Okres przechowywania

Firma GiftKolekcja.pl przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne lub obowiązkowe do realizacji wyżej opisanych celów, stosując odpowiednie kryteria przechowywania danych w odniesieniu do każdego przetwarzania, oraz zgodnie z obowiązkami prawnymi i obowiązującymi przepisami.

4. Prawa użytkownika

Zgodnie z postanowieniami RODO użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa do dostępu, sprostowania, odwołania, sprzeciwu i możliwości przenoszenia, składając zgłoszenie na adres e-mail: odo@giftkolekcja.pl

5. Informacje o Cookies

Czym są pliki Cookies Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików Cookies Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików Cookies używamy Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie plików Cookies Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.